Svätourbanské slávnosti

 

 

 

  • sv. Urban - rímsky pápež v r. 222-230, ochranca vinárov, vína, vinohradníkov

 

  • slávnosť venovaná svätému Urbanovi – patrónovi vinohradníkov a sebechlebským vinohradníkom

 

  • slávnosť sv. Urbana sa koná každý rok v máji, začína sa slávnostnou sv. omšou a pokračuje poobedňajším kultúrnym programom
 
  • súčasťou slávnosti sú každoročne aj stánky, v ktorých si môžete zakúpiť rôzne suveníry